Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Na šoli je bil pred leti ustanovljen Šolski sklad, katerega namen je izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad po svojih zmožnostih pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je financirati tiste dejavnosti, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti.

Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Upravni odbor sestavljajo 3 predstavniki zaposlenih in 4 predstavniki staršev.

Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Divača je 01219-6030648423, s pripisom »za šolski sklad«.

(Visited 205 times, 1 visits today)
Dostopnost