Telefon: +386 5 7318 800
 

O šoli

NAZIV ŠOLE

Šola, javni vzgojno izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Vpisana pri Okrožnem sodišču v Kopru v sodni register: pod št. vložka 1/00323/00.

V sestavo Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača sodita še podružnična šola Senožeče in podružnična šola Vreme.

Ustanovitelj zavoda

Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne Divača je ustanovila Občina Divača z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača z odlokom Občine Divača št. OS 21-3/96, objavljenim v Uradnem listu R Slovenije, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica (Damijana Gustinčič) in svet zavoda.

Svet zavoda setavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja (Bruno Kocjan, Ivan Kovačič, Urška Florjančič),
5 predstavnikov delavcev šole (Barbara Jazbec, Danijel Malnar, _______________, Andreja Perhavec Čok, Boris Zadel),
3 predstavniki staršev (Špela Gec Rožman, Aleš Tominc, Nataša Volk Trnovšek).

Svet vodi podpredsednica sveta zavoda Špela Gec Rožman.

 

Svet staršev

Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

Mentorica sveta staršev je Barbara Skalec Volk. Predsednik sveta staršev je Primož Grižon.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača deluje kot samostojna in popolna šola, njena sestavna dela sta podružnični šoli Senožeče in Vreme. Zavod opravlja svojo dejavnost na področju šolskega okoliša, ki zajema naslednje kraje:

Barko, Betanjo, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divačo, Dolenjo vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče,Gorenje pri Divači, Goriče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Mrše, Naklo, Orehek, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Osnovnošolska dejavnost se odvija na osnovni šoli Divača od prvega do devetega razreda in na podružničnih šolah Senožeče in Vreme od prvega do petega razreda.

 

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 2)