Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

☎ 05 731 88 04

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk.

 

Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:

 • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,
 • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.,
 • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,
 • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami,
 • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke,
 • individualna oz. skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami,
 • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja,
 • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci,
 • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav,
 • reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo),
 • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami,
 • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na težave, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki/stiski. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem otroka, prosimo, da se upošteva postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, predstavnik sveta staršev).

Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur.

V septembru in oktobru bodo v okviru razrednih ur učenci seznanjeni s sistemom srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, postopkom vpisa v srednje šole, dejavnike poklicne izbire, štipendijsko shemo, …

Poleg tega bo imel vsak učenec možnost eno urnega individualnega svetovanja v času pouka po predhodnem dogovoru z učitelji. Pogovora se bodo lahko skupaj z otrokom udeležili tudi starši.

V mesecu oktobru bo potekal dogodek Deficitarni in obetavni poklici, ki ga organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.

V mesecu novembru bodo imeli učenci ponovno možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako. Učencem program omogoči pregled seznama primernih poklicev, ki so izbrani na podlagi otrokovih odgovorov, pridobivanje dodatnih informacij o poklicih, ki jih zanimajo, njihove značilnosti, katere veščine potrebujejo zanje in kako jih lahko pridobijo.

Poleg tega bodo imeli učenci možnost testiranja s testom sposobnosti e- MFBT (Multifaktorska testna baterija), ki meri nekatere sposobnosti kot pomoč pri izbiri poklica (matematične, logične, besedne, prostorske sposobnosti). Rezultati so v veliko pomoč pri individualnem kariernem svetovanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa. Pogoj za testiranje je soglasje staršev.

Izpolnili bodo tudi spletni vprašalnik o poklicni poti, s katerim želimo spoznati poklicne želje in načrte učencev.

V preteklih letih smo na razredne ure vabili tiste srednje šole, ki so zanimale naše učence. Običajno so se šole z veseljem odzvale in pripravile predstavitve programov.  Poleg tega so srednje šole v mesecih od oktobra do januarja pripravljale dneve odprtih vrat, s čimer so bili učenci v šoli tudi sprotno seznanjeni.  V letošnjem letu bodo izvedbe odvisne od epidemiološke slike in ukrepov.

Konec meseca januarja izide Razpis za vpis v srednje šole, ki ga bomo predstavili na roditeljskem sestanku za učence in starše. Razpis bo objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/. V okviru sestanka bomo predstavili vpisne postopke in vas seznanili z roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo.

V petek, 16. 2. 2024, in v soboto, 17. 2. 2024, bosta potekala informativna dneva na srednjih šolah in v dijaških domovih.

V marcu se bodo učenci vpisovali v programe srednjih šol. Vpisni list bodo dobili in izpolnili v šoli ter ga nato odnesli staršem v podpis. Sledilo bo individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave.

Veliko koristnih informacij na temo izbire poklica vsebuje spletna stran https://www.mojaizbira.si/ .

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Uporabne povezave

Pomembni datumi za vpis 2023/24

 16. 01. 2023 Razpis za vpis v SŠ
17. 02. in 18. 02. Informativni dnevi v SŠ
 02. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
10. do 20. 3. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→  27.03. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
→  03. 04. Oddaja prijav za vpis
07.04. do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet
24.04.  do 14.00 Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
24.05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
16. do 21. 06. do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
21.06. do 15.00 Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog
23.06. do 15.00 Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka
29.06. do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30.06. do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
→ 03.07. do 15.00 Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2023

O vseh pomembnih datumih in dogodkih boste sprotno obveščeni, v kolikor pa potrebujete dodatne informacije, pokličite šolsko svetovalno službo na 05 73 18 804 (ga. Tanja Trebec Benedejčič).

(Visited 383 times, 1 visits today)
Dostopnost