Telefon: +386 5 7318 800
 

Šolski koledar 2019/20

Šolske počitnice


jesenske počitnice: od 28. oktobra do 1. novembra 2019
novoletne počitnice: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
zimske počitnice: od 17. februarja do 21. februarja 2020
prvomajske počitnice: od 28. aprila do 1. maja 2019


Ocenjevalna obdobja


ocenjevalno obdobje trajanje konference
prvo od 2. septembra 2019 do
31. januarja 2020
29. januar (1. do 5. razred)
30. januar (6. do 9. razred)
drugo od 1. februarja 2020
do 24. (15). junija 2020
11. junij (9. razred)
21. junij (1. do 8. razred)

Pouka prosti dnevi


31. oktober 2019 (četrtek):

1. november 2019 (petek):

dan reformacije

dan spomina na mrtve

25. december 2019 (sreda): božič
26. december 2019 (četrtek): dan samostojnosti in enotnosti

1. in 2. januar (sreda, četrtek):

3. januar 2020 (petek)

novo leto

pouka prost dan

13. april 2020 (ponedeljek):

27. april 2020 (ponedeljek):

velikonočni ponedeljek

dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2020 (petek): praznik dela
25. junij 2020 (četrtek): dan državnosti

 DAN ŠOLE


27. marec 2020

INFORMATIVNI DAN NA SREDNJIH ŠOLAH


14. in 15. februar 2020

NPZ


Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in angleščine (11. maj 2020).  Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in športa (11. maj 2020). Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

torek 5. 5. 2020 slovenščina 6. in 9. razred
četrtek 7. 5. 2019 matematika 6. in 9. razred
ponedeljek 11. 5. 2019 šport – 9. razred
angleščina – 6. razred

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju 2019/2020

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI


  1. rok: od 16. junija do vključno 29. junij 2020 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2020 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2020 – učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU


  1. rok: od 4. maja do vključno 15. junija 2020 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 4. maja do vključno 24. junija 2020 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2020 – učenci od 1. do 9. razreda

KOLEDAR TEKMOVANJ in NATEČAJEV


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah.

Rezultati na regijski in državni ravni se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednji šoli.

področje šolsko regijsko državno

Slovenščina

Cankarjevo (4.–9. r.)

 

12. 11. 2019

 

9. 1. 2020

 

7. 3. 2020

Slovenščina

Mehurčki (2.–3. r.)

 

2. 4. 2019

   
Matematika – Vegovo 19. 3. 2020   18. 4. 2020
Biologija – Proteusovo 23. 11. 2019   21. 3. 2020
Angleščina – 8. razred 21. 10. 2019   25. 11. 2019
Angleščina – 9. razred 14. 11. 2019 ob 13.00 15. 1. 2020 ob 14.00 17. 3. 2020 ob 14.00
Kemija – Preglovo 21. 1. 2019   30. 3. 2019
Zgodovina 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Geografija 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
Fizika – Stefanovo 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Astronomija      
Italijanska bralna značka marec 2020    
Italijanščina marec 20101   22. 3. 2019
Logika 26. 9. 2019   19. 10. 2019
Računalništvo – Bober 11.–15. 11. 2019   18. 1. 2020
Tehnika – Elastomobili 12. 3. 2020   28. 3. 2020

Robotika FLL 2019:

Mesto prihodnosti

  14. 12. 2019  
Naravoslovje (Kresnička) 5. 2. 2020    
Razvedrilna matematika 4. 12. 2019 ob 14.00   1. 2. 2020 ob 9.00
Vesela šola 11. 3. 2020   8. 4. 2020
OPZ in MPZ   17. 5. 2020

Koledar tekmovanj 2018/2019 je objavil Zavod RS za šolstvo na spodnji povezavi:

Koledar tekmovanj iz znanja 2019/2020

(Skupno 11.690 obiskov, današnjih obiskov 2)