Skoči na glavno vsebino

 

Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različnih spretnosti (plavanja, smučanja, pohodništva …).

Učenci 6. bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v CŠOD Planica od  22. do 26. januarja 2024.

Učenci 4. razreda in 5. razreda PŠ Vreme bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 15. do 19. aprila 2024.

Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimje v Podčetrtku, od 27. do 31. maja 2024.

Za učence 8. razreda bo organiziran ŠPORTNI TEDEN v spomladanskem času.

 

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi.

1. – 3. razred

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED MENTOR URNIK
1.     Pravljični krožek 1. r. Martina K. Tavčar četrtek, 6. ura
2.     Branje s Pikijem 1. –3. r. Tatjana Živec po dogovoru
3.     Šolski vrt, gospodinjski krožek 3. r. Barbara Jazbec torek, 7. ura
4.     Likovni krožek 2.–3. r. Andreja  TTrTrobec četrtek, 7. ura
5.     Športni krožek 1.r. Nuša Stanič Pon., 6 ura
6.     Športni krožek 2. r. Anja Ferfila torek, 6. ura
7.     Italijanščina 1. r. Alma Volk četrtek, 5. ura
8.     Italijanščina 2. r. Alma Volk ponedeljek, 5. ura
9.     Italijanščina 3. r. Alma Volk torek, 6. ura
10.  Otroški pevski zbor 1. r. Martin Fabčič sreda, 6. ura
11.  Otroški pevski zbor 2.–5. r. Martin Fabčič torek in četrtek, 6. ura
12.  Bralna značka 1. –3. r. razredničarke po dogovoru
13.  Matematične igrarije 2. r. Monika Frank sreda, 6. ura
14.  Zdrav življenjski slog 3. r. Nives Skuk ponedeljek, 6. ura
16.  Mažoretke 2.–3. r. Polona Šenkinc torek, 7. ura
17.  Gojzarček (planinec začetnik) 1.-3. r Tamara Franetič Bizjak po dogovoru

4. in 5. razred

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED MENTOR URNIK
1.     Šolski vrt 4., 5. r. Barbara Jazbec torek, 7. ura
2.     Likovni krožek 4., 5. r. Andreja Trobec četrtek, 7. ura
3.     Kamnoseški 4., 5. r. Danila Grželj sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni
4.     Angleška bralna značka 4., 5. r. Anja Ferfila po dogovoru
5.     Otroški pevski zbor 4., 5. r. Martin Fabčič torek in četrtek, 6. ura
6.     Bralna značka 4., 5. r. razredničarke po dogovoru
7. Naravoslovne delavnice 4., 5. r. Danila Grželj sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni
8. Dramski krožek 4., 5. r. Lidija Uršič po dogovoru
9. Robotika – mlajši (FLL Junior) 4. r Andreja Trobec sreda, 7. ura
9.     Kolesarski krožek 5. r. Danijel Malnar po dogovoru
10.  Planinski krožek 4., 5. r. Tamara Franetič Bizjak po dogovoru
11.  Klekljanje 4., 5. r. Lucija P. Mahorčič petek, 6. ura
12.  Mažoretke 4., 5. r. Polona Šenkinc četrtek, 7. ura
13.  Nemščina za začetnike 4., 5. r. Timea Gal torek, 6. ura
14.  Šolska televizija 5. Petra Fabjan po dogovoru

6. – 9. razred 

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED MENTOR URNIK
Kamnoseški 6.r. Danila Grželj sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni
Bralna značka 6., 7. r.
8., 9. r.
Boris Mahnič
Alenka Tomazin
po dogovoru
Angleška bralna značka 6. – 9. r. Janja Černe
Ester Satmari
po dogovoru
Športni krožek (košarka) 6. –  9. r. Borut Sila torek, 6.ura
Športni krožek (rokomet) 6. –  9. r. Danijel Malnar torek, 7.ura
Debatni krožek o(b) knjigi 6. – 9. r. Vilma Kres po dogovoru
Dramski krožek 6. – 9. r. Suzana Kavčič torek (6. ali 7. uro)
Geografski krožek 6. – 9. r. Tina Počkar četrtek, 6. ura
Zgodovinski krožek 7. – 9. r. Lucija P. Mahorčič torek, 6. ura
Mladinski pevski zbor 6. – 9. r. Anita Penko Maslo
Ada Škamperle
četrtek, petek 6. in 7. ura
ponedeljek, 6. ura
Kamišibaj, likovne ustvarjalnice 6. – 9. r. Vesna Marion ponedeljek, 6. ura
Elastomobil 6. – 9. r. Emil Velikanje po dogovoru
Tehniške urice 7. – 9. r. Darko Volk, Iztok Felicijan ponedeljek, 14.00 – 16.00
Planinski krožek 6. – 9.r. Tamara Franetič Bizjak po dogovoru
Klekljanje 5., 6. r. Lucija P. Mahorčič petek, 6. ura
Mažoretke 6. r Polona Šenkinc četrtek, 7. ura
Šolska mediacija   Anja Abram
Tanja Trebec Benedejčič
po dogovoru
Šolska televizija 6.  – 9. r Petra Fabjan po dogovoru

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Lepa beseda lepe odnose najde«;
 • Eko šola – šolski vrtovi, gozdna šola, vodna šola;
 • Spodbujajmo nekajenje – projekt NIJZ-ja o zdravih navadah in škodljivih razvadah;
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;
 • Shema šolskega sadja in mleka – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;
 • preventivne aktivnosti za varnost v cestnem prometu v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, MVI in Policijsko postajo Sežana;
 • Turizmu pomaga lastna glava: sodelovanje z raziskovalno nalogo;
 • projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;
 • Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;
 • aktivnosti ob pripravi in izvedbi 34. otroškega parlamenta: »Duševno zdravje otrok in mladih«;
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • Teden pisanja z roko;
 • Mreža šol parka Škocjanskih jam;
 • Projekt Unicefa »Kako se počutiš?«;
 • Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje;
 • Projekt MVI in EU Digitrajni učitelj: inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti.

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matični šoli, do 15.45 na podružnicah v Senožečah in Vremah.

Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne,  umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom.

Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod  iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju


V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

1. kosilo,
2. sprostitvena dejavnost,
3. samostojno učenje,
4. ustvarjalno preživljanje prostega časa.

11.15 – 12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00 – 13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30 – 14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00 – 14.50  SAMOSTOJNO UČENJE
14.50 – 16.30  USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
–    pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
–    odidejo k interesni dejavnosti,
–    obiščejo šolsko knjižnico,
–    gledajo televizijo,
–    rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
–    gredo na sprehod,
–    se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
–    urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
–    pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
–    dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
–    telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
–    rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
–    pripravijo material ali pripomočke za delo,
–    opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …

 

Informacija za starše


Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem časa, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov.

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanja interesnih dejavnosti v času PB), zato boste morali vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

Starše svoje otroke počakajo pred razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga nato počakate pred razredom/v garderobi).

Po 15.45 učence združujemo, zato se nahajajo v določenem razredu, v telovadnici, na šolskem vrtu ali na zunanjih šolskih igriščih (kje se nahajamo, bo obvestilo na vratih).

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.

 

(Visited 564 times, 2 visits today)
Dostopnost