Skoči na glavno vsebino

OSNOVNA ŠOLA dr. bogomirja magajne divača

PŠ senožeče

 

Senožeče 103a, 6224 Senožeče
☎ 05/7655 023

☎ kuhinja: 05/7656 025

Vodja podružnice: Ada Škamperle

OBVESTILO

NOVICE

Obisk gradov

Obisk gradov

Učenci petih razredov iz Divače in Senožeč so raziskovali srednjeveške gradove. Z avtobusom so se odpeljali do Štanjela, kjer jih je učiteljica Anamarija popeljala na ogled kraške hiše, Ferrarijevega vrta, grajskega dvorišča in drugih zunamenitosti. Pod zvonikom cerkve so pomalicali in odhiteli...

več...
Zaključni nastop Otroškega pevskega zbora, Mladinskega pevskega zbora, italijanščine in nemščine na OŠ Divača in PŠ Vreme

Zaključni nastop Otroškega pevskega zbora, Mladinskega pevskega zbora, italijanščine in nemščine na OŠ Divača in PŠ Vreme

V četrtek, 25. maja, je okoli 100 učencev stopilo na oder prelepe dvorane Rudnik Vreme v Famljah. Zbrali so se pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora ter učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost in neobvezni izbirni predmet italijanščine in nemščine in predstavili delček tega, kar so se...

več...
Dan šole na PŠ Senožeče

Dan šole na PŠ Senožeče

Mesec marec vsako leto prinese pestro dogajanje ob dnevu naše šole. Ustvarjalni vrvež je tudi letos naznanjal  poseben dan. Učenci PŠ Senožeče so izvedli  kulturni dan z naslovom » Pestrost nas bogati«. Uživali so  v kvizu »Slovenija, od kod lepote tvoje« in spoznavanju kulture...

več...

KOLEDAR DOGODKOV

Nalaganje... Nalaganje...

Mesečne govorilne ure

Popoldanske oz. mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30,  praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 16. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar

V primeru veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij (eA, ZOOM).

V času veljavnosti ukrepa se lahko starši za vprašanja in pomoč obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, ki bo vzpostavila komunikacijo z ostalimi učitelji.


Individualne govorilne ure

RAZRED UČITELJI GOVORILNE URE
1. in 2. Ada Škamperle petek, 8.35–9.20
3. Milojka Uršič sreda, 9.40–10.25
4. Maša Rojc ponedeljek, 9.40–10.25
5. Nataša Adam ponedeljek, 10.30–11.15
Tamara Franetič Bizjak ponedeljek, 10.30–11.15
PBI in PBII Alma Volk
Špela Puntar torek, 12.10–12.55

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 040 766 615.

 Plan javnih nastopov

Razred Vsebina Vrsta dejavnosti Kraj
1. – 5. Senožeče  Novoletna prireditev  prireditev  Senožeče
1. – 5. Senožeče 200 let pivovarstva na Senožeškem likovni natečaj Senožeče
1. – 5. Senožeče Komemoracija Senožeče komemorativna svečanost Senožeče
1. – 5. Senožeče Božični koncert kulturna prireditev Senožeče
1. – 5. Senožeče Dan žena in materinski dan Kulturna prireditev Senožeče
1. – 5. Senožeče Krajevni praznik kulturna prireditev Senožeče
1. – 5. Senožeče Spomin na Danila Zelena kulturna prireditev Senožeče
5. c  Slovo od podružnice  zaključna prireditev  Senožeče

Plan dnevov dejavnosti

Športni dnevi                               Kulturni dnevi                              Tehniški dnevi                         Naravoslovni dnevi

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED MENTOR URNIK
Pevski zbor 1. – 5. Ada Škamperle ponedeljek, četrtek., čet. 7.00 – 7.45
Orffov instrumentarij 3. – 5. Ada Škamperle torek,  7.00 – 7.45
Dramski krožek 1. – 3. Nataša Adam sreda,  7.00 – 7.45
Dramski krožek ISP 4., 5. Nataša Adam sreda, 12.10 – 12. 55
Italijanščina 1., 2. Alma Volk torek, 12. 10 – 12. 55
Italijanščina 3. Alma Volk sreda, 12. 10 – 12. 55
Bralna značka 1. – 5. razredničarke po dogovoru
Angleška bralna značka 3. – 5. Anja Ferfila po dogovoru
Knjižnica 1.– 5. Milojka Uršič petek, 7.00 – 7.45
Planinski krožek 1.- 5. Tamara Franetič Bizjak po dogovoru
Športni krožek 4. – 5. Anja Ferfila ponedeljek, 12. 10 – 12.55
Matematične delavnice 4. – 5.  Maša Rojc četrtek, 12.10–12.55

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, rokomet, gimnastika, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, judo, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica.

Oddelek podaljšanega bivanja

PB I in PB II

Tamara Franetič Bizjak

Alma Volk

Špela Puntar

ponedeljek, 10.30–11.15

 

torek, 12.10–12.55

RAZPOREDITEV UR V PODALJŠANEM BIVANJU

11.15–12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00–13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30–14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00–14.50 SAMOSTOJNO UČENJE
14.50–16.15 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA
16.15–16.30 NEUSMERJEN PROSTI ČAS

KOSILO je dejavnost, v okviru katere potekata priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrana učencev v organizaciji šole.

SPROSTITVENA DEJAVNOST je namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Časovno se ujema z biološko manjšo aktivnostjo oz. sposobnostjo učencev in je organizirana neposredno po kosilu. Cilje dosegamo z naslednjimi aktivnostmi: igrami (športnimi, družabnimi, razvedrilnimi, socialnimi, rajalnimi, opazovalnimi, interakcijskimi), likovnim ustvarjanjem, poslušanjem glasbe, plesom, ogledom filmov, branjem, pogovorom, učnim sprehodom.

SAMOSTOJNO UČENJE je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. V tem času nekateri učenci napišejo domače naloge. Delo je tudi diferencirano in individualizirano, učenci rešujejo dodatne naloge oz. naloge za razvijanje primanjkljajev.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA obsega skupek dejavnosti, pri katerih učenci razvijajo ustvarjalnost predvsem na kulturnem in umetniškem področju.

NEUSMERJENO PREŽIVLJANJE ČASA poteka v zadnji uri podaljšanega bivanja. Učenci se igrajo z igračami in se ukvarjajo z drugimi prostočasnimi dejavnostmi po lastni izbiri.

USTVARJALNE IGRE

Če igro nenehno določamo in usmerjamo odrasli, na otroke deluje negativno, ker zaviramo njihovo ustvarjalno domišljijo, lastno iniciativnost ter samostojnost. Taka igra ne sprošča otrokove osebnosti in njenih sil, ne daje mu poleta in zadovoljstva ter zato nima blagodejnega učinka.  Prav zato v podaljšanem bivanju veliko časa namenimo izključno igranju po lastnem izboru otrok.

Učiteljice podaljšanega bivanja smo izbrale nekaj iger in pripravile opise zanje, tako da se učenci lahko tudi samostojno igrajo. V kolikor se z otrokom želite igrati tudi vi, si lahko pomagate z  opisi teh iger .

Kategorije novic

Novice iz Senožeč

Novice iz Vrem

Naši dosežki

Učenci ustvarjajo

Obvestila

Staro spletišče

Povezave

Facebook stran OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ

Zavod RS za šolstvo ZRSŠ

Safe.si - varna raba interneta

LogOut – pomoč za starše ob prekomerni uporabi digitalnih tehnologij

Center šolskih in obšolskih dejavnosti CŠOD

Dostopnost