Telefon: +386 5 7318 800
 

Bralna značka

Bralna značka je interesna dejavnost, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, tudi v šolskem letu 2019/20 jo skrbno načrtujemo z nekaterimi spremembami in novostmi. Vanjo so vključeni vsi učenci od 1. razreda devetletke do zaključka šolanja. Vključujemo tudi starše, ker so za prvošolce črke prehud zalogaj.

Tudi v novem šolskem letu učenci nimajo več predloženih priporočenih seznamov za posamezni razred oz. triletje. V dogovoru s knjižničarjem lahko učenci od 6. do 9. razreda preberejo katero koli knjigo in o njej tudi poročajo na prej dogovorjenih urah. Razgovor z učenci o prebranem delu od 1. do 5. razreda opravijo razredničarke, ki so obenem tudi svetovalke o izbranem gradivu pri posamezniku. Ko pa pride učenec v knjižnico, se o izbranem gradivu lahko posvetuje tudi s knjižničarjem.

Do pred kratkim je veljalo, da morajo učenci prebrati za BZ točno določeno število knjig. Tudi v letošnjem letu to pravilo več ne velja, saj bo število knjig določeno glede na učenčeve zmožnosti. Razredni učitelj oz. knjižničar bosta vsakemu bralcu namreč določila le spodnje, najnižje število knjig, ki jih bo moral prebrati. Obseg prebranih knjig od 1. do 9. razreda se torej določa individualno glede na zmožnosti posameznika.

Bralna značka se izvaja od 17. septembra pa do začetka  maja prihodnje leto. V resnici pa se branje za BZ nikoli ne konča, saj imamo prav med poletnimi počitnicami največ časa za branje najljubših knjig! Prav zato bomo tudi v letošnjem letu prakticirali izposojo za počitniško branje. Učenec, ki ima do šolske knjižnice zadnji šolski dan poravnane vse obveznosti, si lahko izposodi knjige za počitniško branje.

In zakaj brati za BZ? Učenci si s tem bogatijo besedišče in ob tem razvijajo domišljijo, kar jim še kako prav pride pri pisanju različnih pisnih izdelkov. Urijo se v tehniki branja, razmišljajo o vsebini in upoštevajo odlike ustnega sporočanja.

Učenci prvih razredov centralne šole in obeh podružnic bodo letos pri prvi uri KIZ  (knjižnično informativna znanja) dobili tudi slikanico S. Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado, ki jo je ilustriral T. Lavrič. V njej si bodo starši in njihovi učenci lahko prebrali več o skrivnostnem bitju iz domišljijskega sveta, ki si je prislužilo prav posebno nagrado. Zakaj? Knjigo v roke, preberite jo, pa vam bo takoj jasno, zakaj si je Kuzma prislužil nagrado!

Učenci devetih razredov bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado za neprekinjeno devetletno sodelovanje pri BZ.

Zaključek BZ bomo organizirali v mesecu maju 2020, nanj pa bomo povabili znanega slovenskega literata ali mladinskega ilustratorja.

 

(Skupno 472 obiskov, današnjih obiskov 1)