Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization – FAO) je pred 42. leti razglasila 16. oktober za SVETOVNI DAN HRANE.  Letošnji slogan se glasi:  »Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«).

Po sveti in seveda tudi v Sloveniji  se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. V svetovnem merilu  narašča delež podhranjenega in lačnega prebivalstva zaradi več razlogov. Med njimi so:

--        spreminjajoče podnebne razmere,
--        neenakomerno naraščanje prebivalstva, 
--        posledice pandemije Covid-19,
--        neenakost med ljudmi-naraščanje razlik med bogatim in revnim prebivalstvom,
--        spopadi in drugi mednarodni konflikti,
--        naraščajoče cene živil in drugega blaga ter storitev.

Sami lahko vplivamo na zmanjševanje posledic naštetih razlogov z iskanjem rešitev pri nas samih, v družini, šoli.

Vabim vas na ogled video prispevka, ki je nastal na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, v katerem so izpostavljena 3 ključna sporočila, ki pripomorejo  k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju:

Več o Svetovnem dnevu zdravju lahko preberete na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

Monika in Barbara, organizatorki prehrane

Ste že prebrali?

Zimsko humorni kulturni dan 

Zimsko humorni kulturni dan 

Učenci so v preteklih tednih pri pouku spoznali humorno prozo mladinskega pisatelja Primoža Suhadolčana. Učencem smo...

Osmi Teden pisanja z roko

Osmi Teden pisanja z roko

Tudi letos smo na podružnični šoli Vreme obeležili Teden pisanja z roko, s katerim se ozavešča pomen ohranjanja...

Pohod po Poti vodnih zakladov

Pohod po Poti vodnih zakladov

V nedeljo, 23. 1. 2023 je planinsko društvo Sežana organiziralo pohod za šolsko mladino po Poti vodnih zakladov- "V...