Telefon: +386 5 7318 800
 

Oznaka: otvoritev dvorane